Contact Information

Main Street, Colombo, Sri Lanka

We are available 24/7. Call Now

අද (13) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

  • A, B, C, D, E, H, I, J, K, L කලාප සඳහා – සවස් කාලයේ: පැය 2 යි විනාඩි 15 යි
  • P, Q, S, T, U, V, W කලාප සඳහා – සවස් කාලයේ: පැය 2 යි විනාඩි 15 යි
  • F, G, R කලාප සඳහා – උදෑසන කාලයේ: පැය 2 යි විනාඩි 15 යි

එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන නිශ්චිත වේලාවන් පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *